ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Κοινοποιήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ.: 3112/21.1.2013) ο πίνακας των χορηγουμένων ειδών πρόσθετης περίθαλψης, κατά το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 3054/18-11-2012, με συμπληρωματικές οδηγίες χορήγησης των βοηθημάτων του παραρτήματος του Άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, που αλλάζουν σημαντικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ασφαλισμένος με αναπηρία.

Ημερομηνία Απόφασης 21/01/2013

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εγκύκλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απο την Διαύγεια