Η επιχείρησή μας σας προσφέρει δωρεάν μεταφορικά τόσο σε κατοίκους της Αττικής όσο και σε κατοίκους της επαρχίας που πληρούν τις παρακάτω μοναδικές περιπτώσεις:

-Αν η αξία της παραγγελία σας είναι ίση ή μεγαλύτερη των 80,00 € Και Το βάρος της τελικής συσκευασία του προϊόντος είναι κάτω των 2 κιλών

-Το ογκομετρικό βάρος δεν ξεπερνά τα 2 κιλά

Πώς προσδιορίζεται το βάρος βάσει διαστάσεων;

metaforika01

Μπορείτε να υπολογίσετε το βάρος βάσει διαστάσεων ως το τιμολογήσιμο βάρος όταν το βάρος βάσει διαστάσεων του δέματός σας υπερβαίνει το πραγματικό βάρος.

Προσδιορισμός πραγματικού βάρους: Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε στάνταρ κλίμακα για τον προσδιορισμό του πραγματικού βάρους του δέματός σας. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.

Προσδιορισμός βάρους βάσει διαστάσεων: Διαιρέστε το κυβικό μέγεθος του δέματός σας σε εκατοστά δια του 5.000. Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό.

Προσδιορίστε το τιμολογούμενο βάρος: Συγκρίνετε το πραγματικό βάρος του δέματος με το βάρος βάσει διαστάσεων. Το μεγαλύτερο από τα δύο βάρη είναι το τιμολογήσιμο βάρος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής.

Για αποστολές πολλών δεμάτων, αθροίστε το τιμολογήσιμο βάρος όλων των δεμάτων της αποστολής.

Παράδειγμα Νο1:

Έστω συσκευασία γάζας με βάρος 1,2 κιλά και αξία παραγγελιάς 81,50 €

  • Το μήκος (L) του δέματος είναι 25 εκ.,
  • Το πλάτος (W) του δέματος είναι 18 εκ.,
  • Το ύψος (Η) του δέματος είναι 20 εκ,
  • Το βάρος του προϊόντος είναι 2 κιλά.

Πολλαπλασιάζουμε τις εξής διαστάσεις

(L)           X             (W)       X (           H)           =    

25εκ.     Χ             18εκ.     Χ             20εκ.     = 9.000 εκ.

Διαιρούμε το 9.000 με την στάνταρ μονάδα μέτρησης 5.000

9.000/5.000 = 1,8 κιλά

Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό, δηλαδή τα 1,80 κιλά ισοδυναμούν με 2,00 κιλά.

Το κανονικό βάρος του προϊόντος είναι 1,8 κιλά αλλά το ογκομετρικό βάρος αντιστοιχεί σε 2 κιλά.

Άρα ο σωστός υπολογισμός των μεταφορικών είναι:

 metaforika02

Αξία παραγγελίας: 81,50 €

Αξία μεταφορικών για συσκευασία 2 κιλών βάση του διπλανού πίνακα: 0,00€

Τελικό κόστος: 81,50€ + 0,00€ = 81,50€

 

Παράδειγμα Νο2:

Έστω συσκευασία γάζας με βάρος 2 κιλά και αξία παραγγελιάς 81,50 €

  • Το μήκος (L) του δέματος είναι 45 εκ.,
  • Το πλάτος (W) του δέματος είναι 40 εκ.,
  • Το ύψος (Η) του δέματος είναι 30 εκ,
  • Το βάρος του προϊόντος είναι 2 κιλά.

Πολλαπλασιάζουμε τις εξής διαστάσεις

(L)           X             (W)       X (           H)           =    

45εκ.     Χ             40εκ.     Χ             30εκ.     = 54.000 εκ.

Διαιρούμε το 54.000 με την στάνταρ μονάδα μέτρησης 5.000

54.000/5.000= 10,80 κιλά

Στρογγυλοποιήστε τυχόν υποδιαιρέσεις του κιλού προς τα πάνω, στο επόμενο μισό κιλό, δηλαδή τα 10,80 κιλά ισοδυναμούν με 11,00 κιλά.

Το κανονικό βάρος του προϊόντος είναι 2 κιλά αλλά το ογκομετρικό βάρος αντιστοιχεί σε 11 κιλά.

Άρα ο σωστός υπολογισμός των μεταφορικών είναι:

 metaforika03  

Αξία παραγγελίας: 81,50 €

Αξία μεταφορικών για συσκευασία 11 κιλών βάση του διπλανού πίνακα: 16,40€

Τελικό κόστος: 81,50€ + 16,40€ = 97,90€